Jaunās grupu nodarbības sāksies jau augustā!

Jaunais, daudzfunkcionālais centrs “Betānija” tiek veidots ar mērķi palīdzēt jauniešiem ar autiskā spekta traucējumiem atklāt un izmantot savu potenciālu, lai viņi varētu sasniegt lielāku neatkarību un dzīvot pilnvērtīgāk.

Šī centra teritorijā starp košumkrūmiem un tūjām atrodas neliels patstāvību veicināšanas grupu nodarbību namiņš. Šajā vietā nāks pusaudži un jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem, lai kopā apgūtu un trenētu sociālās un pašaprūpes prasmes, atklātu priekš sevis jaunas intereses un attīstītu savus talantus, lai sasniegtu lielāku patstāvību un mācītos iekļauties sabiedrībā.

Pirmās grupas startēs jau augusta beigās. Šobrīd aktīvi strādājam pie sagatavošanas darbiem. Galvenie remonta darbi bija jāpaveic vides pielāgošanā. Piemēram, lai namiņā varētu darboties jaunieši, kas pārvietojas ar ratiņkrēslu, izveidojām pandusu, kā arī paplašinājām un gandrīz pabeidzām pielāgot labierīcības. 

Tagad mums vairs atlicis tikai iekārtot nodarbību telpas, un ar nepacietību gaidām augusta beigas, kad varēsim tajās aicināt jauniešus!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *