Ziedot ar bankas pārskaitījumu

Biedrība “Nepaliec Viens”

Reģ.nr. 40008052049
Sabiedriskā labuma statuss: Nr.79. 29.05.2008.
Juridiskā adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002
AS Swedbank, konta Nr. LV17HABA0551019137811
Mērķis: Atver durvis Betānijā