Mums ir sapnis dot iespēju jauniem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, kurā invaliditāte nav šķērslis cieņai, izaugsmei un neatkarībai.

Mēs esam centra bērniem un jauniešiem ar AST “Solis Augšup” un brīvprātīgo jauniešu kustības “Pagalms” komandas no Rīgas, Latvijā.

Daudzfunkcionālais centrs “Solis Augšup” dibināts pirms pieciem gadiem. Kopīga vīzija saveda  vienā  komandā 26 speciālistus – ergoterapeitus, ABA speciālistus, audiologopēdus, fizioterapeitus, speciālos pedagogus, deju un kustību speciālistus, masieri, sociālos rehabilitētājus, sociālos darbiniekus. Mūsu vīzija ir celt dzīves kvalitāti personām ar AST un viņu ģimenēm, piedāvājot kvalificētu atbalstu un veidojot pieņemošu vidi. Esam attīstījuši pakalpojumus – individuālās sociālās rehabilitācijas nodarbības un programmas, dažādas grupu nodarbības (sociālo prasmju treniņi, patstāvības veicināšanas grupas, brīvā laika grupas), informatīvo un praktisko atbalstu ģimenēm, vecāku un asistentu apmācību darbam ar bērniem ar AST. (www.solis.lv, Facebook – “Daudzfunkcionālais centrs Solis augšup”)

Brīvprātīgo kustības “Pagalms” jauniešu (ar vai bez invaliditātes) misija ir būt par iekļaujošas sabiedrības vēstnešiem veidojot spēcīgu, brīvprātības principos balstītu jauniešu kopienu, kas veicina jauniešu ar invaliditāti un viņu ģimeņu sociālās un emocionālās dzīves aspektu uzlabošanos, sniedzot iespēju ikvienam būt pieņemtam un atbalstītam, sniegt ieguldījumu iekļaujošās pasaules veidošanā, kurā invaliditāte nav šķērslis cieņai un sava potenciāla īstenošanai. (Facebook – “Jauniešu kustība Pagalms”)

Esam kļuvuši atpazīstami sociālās rehabilitācijas sniegšanā autisma skartiem bērniem Latvijā. Daudzas mūsu redzeslokā esošās ģimenes lūdz atbalstīt un palīdzēt viņu bērniem, arī pēc tam, kad tie sasniedz pilngadību.

Iedomājieties 2 dažādas realitātes:

  • dzīve, kas atgādina ieslodzījumu – atšķirtība no sabiedrības un sava potenciāla nerealizēšana;
  • cilvēka cienīga dzīve – iekļaujošā un atbalstošā vidē ar ilgtspējīgu nākotni.

Pirmajā realitātē Latvijā atrodas lielākā daļa jaunu cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un citiem funkcionāliem traucējumiem.  Viņu situācija ir skarba: sasniedzot pilngadību, ir ļoti grūti atrast vietu sabiedrībā un valsts nesniedz pietiekamu atbalstu. Viņiem nav lielas izvēles: atšķirtība no sabiedrības un dzīve vientulībā saņemot pabalstus, kad pienāk rinda un paveicās var saņemt pakalpojumus Dienas centros.

Pat kaut kas tik šķietami pašsaprotams kā atbalstīta patstāvīga dzīve lielākajai daļai ir neiespējams sapnis. Pagājušajā, 2022. gadā, piemēram, 68 cilvēku garais rindas saraksts uz vietu grupu mājā Rīgā samazinājās tikai par vienu vietu. 

Mēs vēlamies piedāvāt citādu realitāti – konkrētiem jauniešiem dot iespēju uzņemties aktīvu lomu ceļā uz savu patstāvību. Tādēļ vēlamies jau esošam atbalstam nodrošināt pēctecību:

  • palīdzēt jauniešiem atklāt savu potenciālu, iedrošinot darīt to, kas padodas,
  • veicināt pašaprūpes un patstāvības prasmju attīstīšanu,
  • kopā meklēt veidus, kur un kā jaunietis var realizēt savas spējas sabiedrībā un profesionālajā vidē,
  • atbalstīt jaunieti pēc mūsu programmas pabeigšanas uzsākot pirmos patstāvīgas dzīves soļus ārpus mūsu kopienas,
  • tiem, kas nav spējīgi dzīvot patstāvīgi, dot mājvietu kopienā, kur izveidoti grupu dzīvokļi.