Mums ir sapnis dot iespēju jauniem cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi,
kurā autisms nav šķērslis cieņai, izaugsmei un neatkarībai.

Tu vari atbalstīt mūs šajā ceļā ZIEDOJOT ar apmaksu ar bankas karti (pogas zemāk), vai uz bankas kontu – 

AS Swedbank,  LV17HABA0551019137811 (Biedrība “Nepaliec Viens”)

Dalībnieki: Jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem no 18 gadu vecuma

Grupu mājas mērķi un uzdevumi:

 • nodrošināt pēc iespējas neatkarīgu dzīvošanu kopienai pietuvinātā vidē;
 • sniegt ikdienā atbalstu pēc nepieciešamības un atbilstoši funkcionēšanas spēju līmenim;
 • speciālistu vadībā palīdzēt apgūt prasmes un iemaņas patstāvīgākai dzīvei, iedrošināt uzņemties atbildību par savu dzīvi;
 • atbalstīt centienus jēgpilni pavadīt brīvo laiku, plānot savu atpūtu;
 • Kopīgi organizēt svētku svinēšanu, kas māca tradīcijas, sniedz kopības un ģimeniskuma izjūtu.

Dalībnieki: Cilvēki ar AST un citiem funkcionāliem traucējumiem no 16 gadu vecuma

Atbalsta ilgums: pēc nepieciešamības, darba dienās 8:00-18:00

Dienas centra mērķi un uzdevumi:

 • atklāt un paplašināt intereses,
 • nodrošināt profesionālo iemaņu attīstīšanu (darbnīcas),
 • motivēt uzņemties aktīvu lomu saturīgai brīvā laika pavadīšanai
 • veicināt sociālo prasmju attīstību
 • veicināt sociālo iekļaušanu

Vēlamies, lai kopiena kļūst par platformu, kurā jauniešiem ar dažādām dzīves pieredzēm satikt domubiedrus, dalīties, īstenot idejas un caur to izjust pilsonisku piederību pasaulei, uzlabojot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Vēlamies turpināt attīstīt brīvprātīgā darbu Latvijā.

Brīvprātīgie: jaunieši no 15 gadu vecuma

Dalībnieki: bērni un jaunieši ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes

Darbība:

 • ikmēneša tematiskās tikšanās
 • nometnes
 • sociālie projekti.
 • atbalsts brīvprātības ceļā – apmācības, kursi, praktiskā darbošanās.

Dalībnieki: jaunieši ar AST un citiem funkcionāliem traucējumiem no 16-25 gadu vecumam

Grupu mērķi un uzdevumi:

 1. Veicināt patstāvības prasmes
 2. Atklāt talantus un spējas (ar novirzi uz profesionālo darbību):
 • atklāt un pilnveidot katra talantus un individuālās spējas, lai spētu atrast piemērotu tām darbu;
 • paplašināt intereses;
 • sniegt atbalstu patstāvīgas dzīves vietas un darba vietas meklēšanā;
 • sniegt konsultatīvo atbalstu personai iesākot patstāvīgu dzīvi – pēc vajadzības, līdz 1 gadam, ar laiku samazinot atbalstu un novirzot sociālajam dienestam pēc dzīves vietas;
 • sniegt atbalstu darba vietā gan jaunietim, gan darba devējam/mācību iestādei un darba kolēģiem (par komunikācijas īpatnībām un iekļaujošās vides veidošanu) – pēc vajadzības, līdz 1 gadam, ar laiku samazinot atbalstu.