KĀPĒC ŠĀDS PROJEKTS IR NEPIECIEŠAMS? 

  • Pasaulē pieaug bērnu un jauniešu skaits, kam konstatē autiskā spektra traucējumus.
  • Latvijā pakalpojumu pieejamība pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir kritiska, trūkst vietas dienas centros, iespēja dzīvot patstāvīgi no ģimenes ārpus institūcijām ir ļoti ierobežota. Atšķirtība no sabiedrības un dzīve vientulībā bieži kļūst par cilvēku ar īpašām vajadzībām realitāti.
  • Vispārējā pasaules pieredze liecina, ka ar pielāgotas vides un speciālistu atbalstu var radīt apstākļus, lai veicinātu šo jauniešu patstāvību un integrāciju sabiedrībā, vienlaikus rūpējoties par to, lai viņu vecāki var turpināt darba gaitas un nav spiesti kļūt par bērna asistentiem.
  • Mums ir stingra pārliecība par katra cilvēka cieņpilnu vietu šajā pasaulē un apņēmība, ka pārmaiņas ir iespējamas.

MŪSU PROJEKTI

1. Patstāvību veicināšanas grupas – tilts uz patstāvīgu dzīvi

Iedot makšķeri nevis zivi! Vadoties pēc šī principa vēlamies palīdzēt jauniešiem no 16 līdz 25 gadu vecumam ar autiskā spektra un citiem funkcionāliem traucējumiem atklāt un izmantot savu potenciālu. Šī programma ir balstīta uz katra dalībnieka stiprajām pusēm, atbalstot sociālo prasmju, patstāvīgas dzīves prasmju, drošības prasmju attīstību un praktizēšanu un iesaistīšanos integrētās aktivitātēs sabiedrībā, lai viņi varētu sasniegt lielāku neatkarību un dzīvot jēgpilnu un pilnvērtīgu dzīvi. Izmantojot lietišķās uzvedības analīzes (ABA) principus, tiek nodrošināta vide, kas atbalsta mācīšanos un personīgo izaugsmi.

Uzzināt vairāk…

2. Grupu māja

Neatkarīga dzīve un atbalstīta dzīvošana – to vēlas jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem no 18 gadu vecuma, kuri nevar droši dzīvot vieni paši. Grupu māja ir vieta kur saņemt atbalstu kopienas vidē, nezaudējot savu neatkarību; kur justies pieņemtiem un saprastiem; kur mācīties dzīvot patstāvīgi, mācīties uzņemties atbildību par savu dzīvi.

Uzzināt vairāk…

3. Dienas aprūpes centrs

Šī vieta nav tikai telpa, kur “kaut kas ir jādara” – šeit drošā un saprotošā vidē jauniešiem ar autiskā spektra traucējimem ir iespēja iziet no savas vientulības un satikt kādu ar līdzīgām interesēm, kopā darboties un pat iemantot draugus. Iespēja paplašināt savas intereses dažādās darbnīcās, apgūt sociālās prasmes, uzņemties aktīvu lomu saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

Uzzināt vairāk…

4. Brīvprātīgo jauniešu kustība “Pagalms”

“Pagalms” ir kopīga telpa jauniešiem un bērniem, īpaša vide, kurā mēs varam izkāpt no saviem sociālajiem burbuļiem, lai iepazītu savus kaimiņus, lai cik līdzīgi vai atšķirīgi no mums tie arī nebūtu, lai atklātu, ka mūsu kopābūšana ir vērtība. Tā ir vieta, kurā darboties, radīt, svinēt, dalīties iecerēs, kopā tās īstenot un veidot mūsu mazo lielo pasauli par labāku vietu dzīvošanai.

Uzzināt vairāk…

PAR MUMS

Esam Biedrības “Nepaliec Viens” divas sadarbības komandas – daudzfunkcionālais centrs bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem “Solis Augšup” (https://www.solis.lv) un brīvprātīgo jauniešu kustība “Pagalms” (https://www.facebook.com/kustibapagalms).