Atver durvis Betānijā

Šobrīd Latvijā kritiski trūkst iespējas jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem dzīvot patstāvīgi un pilnvērtīgi pēc pilngadības sasniegšanas.

Palīdzi ierīkot jaunu grupu māju un dienas centru, kas nodrošinās pēc iespējas neatkarīgu dzīvošanu un nepieciešamo speciālistu atbalstu, lai veicinātu jauniešu patstāvību un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā!

Projekta mērķis

Latvijā pakalpojumu pieejamība pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir kritiska — trūkst vietas dienas centros un iespēja dzīvot patstāvīgi no ģimenes ārpus institūcijām ir ļoti ierobežota. Tā rezultātā atšķirtība no sabiedrības un dzīve vientulībā bieži kļūst par jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem realitāti. Taču kopīgiem spēkiem mēs to varam mainīt!

Projekta “Atver durvis Betānijā” mērķis ir atvērt 10 jaunus grupu dzīvokļus, dienas centru un patstāvību veicinošas grupas, lai ar pielāgotas vides un speciālistu atbalstu veicinātu jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem patstāvību un integrāciju.

Projekta posmi

  • Pirmais posms

Aprīkot un atvērt grupu nodarbības māju un nodrošināt tajā vides pieejamību

  • Otrais posms

Vērt durvis dienas aprūpes centram un uzsākt jaunu grupu programmu

  • Trešais posms

Atvērt 10 grupu dzīvokļus un nodrošināt tajos vides pieejamību

Par mums

Mēs esam sabiedriskā labuma organizācija “Nepaliec viens”, kas apvieno sevī centru bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem “Solis Augšup” un brīvprātīgo jauniešu kustību “Pagalms”. Mums ir sapnis dot iespēju jauniem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, kurā invaliditāte nav šķērslis cieņai, izaugsmei un neatkarībai.

Mūsu biedrība, kā arī speciālisti un brīvprātīgie jau daudzus gadus darbojas sociālās rehabilitācijas sniegšanā autisma skartiem bērniem, un bieži vien mūsu redzeslokā esošās ģimenes lūdz atbalstīt un palīdzēt viņu bērniem, arī pēc tam, kad tie sasniedz pilngadību. Tā arī radās ideja un projekts “Atver durvis Betānijā” — lai palīdzētu un atbalstītu jauniešus ar autiskā spektra traucējumiem arī pēc 18 gadu sasniegšanas.

Kontakti

Projekts “Atver durvis Betānijā”

Atrašanās vieta: Drustu iela 36A, Rīga, LV-1002
Tel. nr.: +371 27705324, +371 26394426
E-pasts: betanija@nepaliecviens.lv

Biedrība “Nepaliec Viens”

Reģistrācijas numurs: LV40008052049
Sabiedriskā labuma statuss: Nr.79. 29.05.2008.
Juridiskā adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811

Sadarbības partneri